Prošnje za pogojni vpis

Spoštovani dijaki,

prošnje za pogojni vpis z dokazili pošljite oz. oddajte v tajništvu do vključno ponedeljka, 27. 8. 2018.