Dan šole

V petek, 22. septembra 2017 imamo Dan šole. Pouka ta dan ni.