Povabilo k sodelovanju v mednarodnem projektu Erasmus+ (mednarodna praksa)

Naša šola se je ponovno uspešno prijavila na razpis Evropske komisije programa Erasmus + in nadaljuje projekt »Mobilna Prešernova – z mednarodno učno mobilnostjo do boljše usposobljenosti in večje zaposljivosti«, v katerem bo dvajsetim dijakom naše šole omogočila opravljanje delovne prakse v tujini. Dijaki bodo potovali na Dunaj in v Milano, kjer bodo od 24. 06. 2018 do 14. 07. 2018  opravljali prakso v podjetjih na realnih delovnih mestih. Delovni jezik je angleščina. Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini šola prizna kot opravljeno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. 

Namen in cilji mobilnosti

Namen: našim dijakom omogočiti pridobivanje ključnih kompetenc in veščin z opravljanjem strokovne prakse v mednarodnem okolju, na realnih delovnih mestih, boljšo usposobljenost, znanje jezikov, spoznavanje drugih oblik dela, kultur in okolja, povečanje podjetnosti in inovativnosti ter s tem možnost kasnejše zaposlitve v EU.

Cilji: nadgradnja in razširitev poklicnih in jezikovnih znanj, krepitev socialnih veščin, krepitev in dvig samostojnosti, odgovornosti, samozavesti ter motiviranosti in razširjanje obzorij.

Pogoji za prijavo

Oseba, ki se prijavi na razpis, mora izpolnjevati naslednji pogoj:

Prijava

Dijak/-inja izpolni prijavnico in ji priloži motivacijsko pismo (prošnjo za sodelovanje v projektu, v kateri se osebno predstavi in pojasni, zakaj bi želel opravljati praktično usposabljanje z delom v tujini). Prošnji je potrebno priložiti še izpolnjen Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku (www.europass.si).   

Prijavnica in spremna dokumentacija morata biti izpolnjeni v elektronski obliki. Prijave, ki bodo izpolnjene ročno, bodo zavrnjene kot neustrezne, prav tako prijave, ki ne bodo vsebovale motivacijskega pisma. Prijava se odda v tiskani obliki v tajništvo šole najkasneje do 27. oktobra 2017  in po elektronski pošti na naslov eva.zule@guest.arnes.si z oznako Erasmus+.

Vsa podrobnejša navodila in prijavnica vam je na voljo v priloženih datotekah.