Stanje prijav na dan 5. 4. 2018

Program Razpisana mesta Število prijav
Ekonomska gimnazija 56 51
Ekonomski tehnik 84 107

Spoštovani starši in devetošolci!

Svet Ekonomske šole Ljubljana je 17. 4. 2018 soglasno sprejel sklep o povečanju razpisanih mest na programu Ekonomski tehnik. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport smo zaprosili za soglasje k povečanju obsega razpisanih mest. Pričakujemo, da nam bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdalo soglasje.

Za vse informacije se lahko obrnete na našo svetovalno službo.