Ekonomska šola Ljubljana

Časi pisanja izpitov in dovoljeni pripomočki (spomlad. rok)

 PREDMET

 

 ČAS PISANJA

 DOVOLJENI PRIPOMOČKI

 SLOVENŠČINA

 9.00 - 11.00 (IP 1)

 9.00 – 10.30 (IP 2) 

nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGL/NEM/ŠPA/RUŠ

 

 9.00 – 10.00

10.10 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik, 

enojezični in dvojezični slovar

(samo pri Izpitni poli 3 )

 MATEMATIKA

 9.00 – 11.00

nalivno pero ali kemični svinčnik,  svinčnik, radirka,

računalo brez grafičnega zaslona, ravnilo, 2 trikotnika, šestilo

GEOGRAFIJA / ZGODOVINA 

 9.00 – 10.30 (IP1)

11.00 – 12.30 (IP2)

nalivno pero ali kemični svinčnik

SOCIOLOGIJA

  9.00 – 10.30

11.00 – 13.00

nalivno pero ali kemični svinčnik

PSIHOLOGIJA

  9.00 – 10.30

11.00 – 13.00

nalivno pero ali kemični svinčnik,

svinčnik, radirka, šilček, (IP 2A)

EKONOMIJA

  9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik,

svinčnik, radirka, šilček,

kalkulator, ravnilo

KEMIJA

  9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik,

svinčnik, radirka, šilček,

računalo brez grafičnega zaslona

INFORMATIKA

  9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik,

računalo brez grafičnega zaslona

  • Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri

  • Pred učilnicami morate biti najkasneje ob 8. 30!

  • Razpored po učilnicah bo objavljen na dan izpita na oglasni deski šole, sedežni red pa na vratih posameznih učilnic.

  • S seboj imejte obvezno osebni dokument!

  • Vse osebne stvari oddate v garderobo (v za to določeno učilnico).

  •  V izpitnem prostoru je strogo prepovedano imeti mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave. Posedovanje le-teh se kaznuje s prekinitvijo reševanja izpitne pole. Pred vstopom v izpitni prostor jih oddajte nadzornim profesorjem na hodniku.
  •  Prav tako so v izpitnem prostoru prepovedane ročne ure.

Želimo vam veliko uspeha!  

Ekonomska šola Ljubljana