Dejavnosti

Delovna praksa v tujini Erasmus+

8. februar 2017

Naša šola se je ponovno uspešno prijavila na razpis Evropske komisije programa Erasmus + in nadaljuje projekt »Mobilna Prešernova – z mednarodno učno mobilnostjo do boljše usposobljenosti in večje zaposljivosti«, v katerem bo dvajsetim dijakom naše šole omogočila opravljanje delovne prakse v tujini. Dijaki bodo potovali na Dunaj in v Milano, kjer bodo od 25. 06. 2017 do 15. 07. 2017 opravljali prakso v podjetjih.

Praktično usposabljanje z delom

10. januar 2012

Vodja delovne prakse je prof. Lidija Movrin, ki bo dijakom v razredu predstavila vse informacije. Za dijake drugega in tretjega letnika ekonomskega tehnika je delovna praksa obvezna. To obveznost lahko opravijo v dneh, ki so pouka prosti, ali v času, predvidenem za opravljanje prakse. Dijaki sami izberejo podjetje, v katerem opravijo prakso. Dela in naloge, ki jih opravljajo, morajo biti v skladu z učnim programom z ekonomskega področja. Pred nastopom dela dobijo dnevnik in natančna navodila za izpolnjevanje, prav ...

Preberi vse ...

Pevski zbor

10. januar 2012

Da, imamo tudi pevski zbor. Nastopa na šolskih prireditvah. Vodi ga prof. Jan Žitnik.

Raziskovalna dejavnost

10. januar 2012

Raziskovanje in ustvarjanje je namenjeno vsem, ki radi raziskujete, ustvarjate in odkrivate še nepoznano in neraziskano, pa naj bo to na področju ekonomije, zgodovine, geografije, jezika, književnosti, sociologije, psihologije, računalništva ali na kakšnem drugem področju. Z raziskovalnimi nalogami in ustvarjalnimi izdelki bomo sodelovali na raznih srečanjih in se udeleževali razpisanih projektov. V preteklih letih smo dosegli že veliko odličnih uvrstitev tako na regijskem kot na državnem ...

Preberi vse ...

Tekmovanja

Obvezne izbirne vsebine

10. januar 2012

  EKSKURZIJA V BENETKE, prof. Alenka Kresevič Skela EKSKURZIJA V PARIZ, prof. Alenka Kresevič Skela BIOLOŠKO KEMIJSKI KROŽEK, Vlasta Klep EKSKURZIJA V MUNCHEN, Vlasta Klep IZLET NA DUNAJ, Vlasta Klep SALZBURG OGLED RUDNIKA SOLI, Vlasta Klep IZLET V GRADEC, Vlasta Klep ZELENI VRTIČEK PREŠERNOVE, Vlasta Klep TURIZEM SMO LJUDJE, Vlasta Klep MEDGENERACIJSKO PROSTOVOLJSTVO, mag. Tanja Nadu TEČAJ PRVE POMOČI, prof. Danilo Flisar TEČAJ ...

Preberi vse ...
  • Strani:
  • 1