Plačila /Prijava/Odjava/Obrazci

- PRIJAVA:    (OBRAZEC 1,224 - natisni)


- ODJAVA:   (OBRAZEC 1,225 - natisni)

 

 

PLAČILO IZPITOV POKLICNE MATURE

 

Kandidati, ki nimajo statusa rednega dijaka v programu ekonomski tehnik, morajo plačati opravljanje izpitov poklicne mature Ekonomski šoli Ljubljana s plačilnim nalogom. 

 

 •      Prejemnik: Ekonomska šola Ljubljana, Prešernova 6, 1000 Ljubljana
  • številka računa SI56 0110 0603 0699 068
  • referenca SI00 01111
  • Koda namena:GDSV
  • Cena opravljanja celotne mature je 260 € (za 4 izpite)
  • Cena posameznega maturitetnega izpita:

 

Slovenščina/ matematika / angleščina / nemščina :  60 €

Gospodarstvo / Izdelek oz.storitev in zagovor: 70 €

 

Kandidat je lahko oproščen plačila izpitov poklicne mature, če na Ekonomsko šolo naslovi prošnjo in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

 

VRAČILO PLAČILA OB ODJAVI OD MATURE

Če se kandidat pravočasno pisno odjavi od mature, t.j. do 23.5.2017 (za spomladanski rok) oz. do 20.08.2017 (za jesenski rok), ima pravico do vračila vplačanega zneska.