Trajanje izpitov in pripomočki

PREDMET

ČAS PISANJA

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

ANGLEŠČINA

NEMŠČINA


9.00 – 11.10

nalivno pero ali kemični svinčnik,  slovar (AN-AN, AN-SLO ali SLO-AN  - enako za NEM)


SLOVENŠČINA

9.00 – 11.10

nalivno pero ali kemični svinčnik,

MATEMATIKA

9.00 – 11.00

nalivno pero ali kemični svinčnik,  svinčnik, radirka, šestilo, žepno računalo brez grafičnega zaslona, ravnilo, trikotnik, kotomer, trigonir 

GOSPODARSTVO

9.00 – 10.40

nalivno pero ali kemični svinčnik,  kalkulator 

 

 

Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri. Pred učilnicami morate biti najkasneje ob 8.40. S seboj imejte obvezno osebni dokument.

 

Vse osebne stvari oddajte v garderobo (v za to določeno učilnico). V izpitnem prostoru je strogo prepovedano imeti mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave. Posedovanje le-teh se kaznuje s prekinitvijo reševanja izpitne pole.

 

Prav tako so v izpitnem prostoru prepovedane ročne ure.

 

Razpored po učilnicah bo objavljen na dan izpita na oglasni deski šole, sedežni red pa na vratih posameznih učilnic.

 

Želimo vam veliko uspeha!