Časi pisanja in pripomočki-spoml.rok

Četrtek, 12. maj 2016

 Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri. Pred učilnicami morate biti najkasneje ob 8.40. S seboj imejte obvezno osebni dokument. Vse osebne stvari oddate v garderobo (v za to določeno učilnico).

 

V izpitnem prostoru je strogo prepovedano imeti mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave. Posedovanje le-teh se kaznuje s prekinitvijo reševanja izpitne pole.

Prav tako so na izpitu prepovedane ročne ure.

 

Razpored po učilnicah bo objavljen na dan izpita na oglasni deski šole, sedežni red pa na vratih posameznih učilnic.

Želimo vam veliko uspeha!    

PREDMET

ČAS PISANJA

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

SLOVENŠČINA

    

9.00 – 10.30 (IP2)

 

nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGL / NEM/

ŠPA / ITA

 

9.00 – 10.00 (IP1)

10.10 – 10.30 (IP2)

11.00 – 12.30 (IP3)

nalivno pero ali kemični svinčnik,

enojezični in dvojezični slovar (samo pri izp. poli 3

MATEMATIKA

 

OR:  9.00 – 11.00 

VR:  9.00 – 10.30 

          11.00 – 12.30  

       

nalivno pero ali kemični svinčnik,  svinčnik in radirka,

računalo brez grafičnega zaslona, ravnilo, 2 trikotnika, šestilo 

ZGODOVINA 

9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik

GEOGRAFIJA

9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik

SOCIOLOGIJA

9.00 – 10.30

11.00 – 13.00

nalivno pero ali kemični svinčnik

PSIHOLOGIJA

9.00 – 10.30

11.00 – 13.00

nalivno pero ali kemični svinčnik,

svinčnik, radirka in šilček (Izp.pola 2A)

EKONOMIJA

9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik,

svinčnik, radirka, šilček,

kalkulator, ravnilo

KEMIJA

9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik, 

svinčnik, radirka, šilček, računalo brez grafičnega zaslona

Obvestila

Novice in dogodki