Časi pisanja in pripomočki-spoml.rok

Četrtek, 12. maj 2016

 

PREDMET

ČAS PISANJA

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

SLOVENŠČINA

  9.00 -  11.00 (IP1)  

9.00 – 10.30 (IP2)

 

nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINA/

ŠPANŠČINA/ ITA

 

9.00 – 10.00 (IP1)

10.10 – 10.30 (IP2)

11.00 – 12.30 (IP3)

nalivno pero ali kemični svinčnik,

enojezični in dvojezični slovar (IP 3) 

MATEMATIKA

 

OR:  9.00 – 11.00 

VR:  9.00 – 10.30 

          11.00 – 12.30  

       

nalivno pero ali kemični svinčnik,  svinčnik in radirka,

računalo brez grafičnega zaslona, ravnilo, 2 trikotnika, šestilo 

ZGODOVINA 

9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik

GEOGRAFIJA

9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik

SOCIOLOGIJA

9.00 – 10.30

11.00 – 13.00

nalivno pero ali kemični svinčnik

PSIHOLOGIJA

9.00 – 10.30

11.00 – 13.00

nalivno pero ali kemični svinčnik,

svinčnik, radirka in šilček (Izp.pola 2A)

EKONOMIJA

9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik,

svinčnik, radirka, šilček,

kalkulator, ravnilo

KEMIJA

9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik, 

svinčnik, radirka, šilček, računalo brez grafičnega zaslona

Obvestila

Novice in dogodki