JESENSKI ROK 2017

11. 7. 2017 - rok za prijavo na jesenski rok mature (ob prijavi je treba predložiti dokazilo o plačilu)

 

18. 8. 2017 - rok za odjavo oz. za predložitev spričeval 3. in 4. letnika

 

Točke, ki ste jih pridobili na internih delih izpitov, so trajne, zato vam teh delov izpitov ni treba delati ponovno.

 

PISNI IZPITI

 

24. 8.  - SLOVENŠČINA;  1.izpitna pola (ESEJ) +  2.izpitna pola

 

25. 8. - MATEMATIKA

 

26. 8. - 30. 8. - TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI

(individualni razpored izpitov dobite kandidati na šoli  18. 8. )

 

Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri.

 

 

USTNI IZPITI

 

24. 8. - 4. 9.

 

USTNI IZPITI SO LAHKO PRED PISNIMI!!

 

24. 8. bodo predvidoma ustni izpiti iz MATEMATIKE za tiste kandidate, ki ta dan ne opravljate pisnega izpita iz slovenščine.

 

 

15. 9. - seznanitev kandidatov z uspehom na maturi in podelitev spričeval

 

18. 9. - rok za pisno zahtevo RIC-u po vpogledu v izpitno dokumentacijo

 

21. 9. - 28. 9. - vpogledi v izpitno dokumentacijo na RIC-u

 

Obvestila

Novice in dogodki