Prijavnice / plačila

Prijavnice / plačila

 

OBRAZCI ZA PRIJAVO / ODJAVO 

 

- prijava k splošni maturi (natisni)

 

- prijava k dodatnemu maturitetnemu predmetu (natisni)

 

- prijava k izpitu (popravnemu ali za izboljšanje ocene) (natisni)

 

- odjava od splošne mature (natisni)

 

 

PLAČILO MATURITETNIH IZPITOV

 

Maturitetne izpite plačajo:

 • kandidati, ki nimajo statusa rednega dijaka v programu gimnazije (oz. v programu tehnika kandidati, ki opravljajo dodatni maturitetni predmet) in 
 • kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki«. 

 

Maturitetne izpite je potrebno plačati Državnemu izpitnemu centru in Ekonomski šoli Ljubljana. Kandidat nakaže dva zneska z dvema plačilnima nalogama:

 

 • Državnemu izpitnemu centru, Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana  (OB PRIJAVI je potrebno predložiti dokazilo o plačilu)
  • transakcijski račun številka SI56 01100-6030632914,
  • referenca SI00 34814 in svoj EMŠO.
  • Koda namena:GDSV
  • Cena celotne mature je 110 € (za 5 izpitov);
  • Cena posameznega maturitetnega izpita je 22,00 €

 

 • Ekonomski šoli Ljubljana, Prešernova 6, 1000 Ljubljana  (do 10.8.2017)
  • številka računa SI56 01100-6030699068
  • referenca SI00 01111
  • Koda namena:GDSV
  • Cena celotne mature je 150  (za 5 izpitov)
  • Cena posameznega maturitetnega izpita je 30 €

 

 Na plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita.Ob prijavi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu izpitov. Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k izpitu splošne mature. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi rok splošne mature ni možen.

 

V primeru, da imate pri plačilu težave, EMŠO razdelite na dva dela, tako da za letnico rojstva vstavite pomišljaj.  Primer: namesto SI00 34814- 0101999505011 vpišite: SI00 34814- 0101999-505011

 

Kandidat je lahko oproščen plačila izpita splošne mature, če za to zaprosi Državni izpitni center in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

 

 

 

VRAČILO PLAČILA OB ODJAVI OD MATURE

Če se kandidat pravočasno pisno odjavi od mature, t.j. do 23.5.2017 (za spomladanski rok) oz. do 20.8.2017 (za jesenski rok), ima pravico do vračila vplačanega zneska.                      

V tem primeru naslovi na Državni izpitni center pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 € za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/izpita.

Kandidat lahko uveljavlja pravico do vračila zneska do 15.11.2017.