Vpogled v izpitno dokumentacijo

- Kandidati lahko v 3 dneh po objavi rezultatov (do 13. 7. 2017) na RIC naslovite vlogo za vpogled v izpitno dokumentacijo (Državni izpitni center, Kajuhova 32U, Ljubljana)

 

- Vpogledi bodo potekali med 14. 7. in 27. 7. 2017 na Državnem izpitnem centru. Do informacij o datumu in uri vpogleda lahko dostopate s svojo izpitno šifro preko spleta http://matura.ric.si .

 

- Naslednji dan po vpogledu lahko kandidat vloži:

  ° ugovor na način izračuna ocene ( + dokazilo o plačilu 5,50 EUR za en predmet)

  ° ugovor na oceno (+ dokazilo o plačilu 30,00 EUR za en predmet)

 

Znesek se nakaže na naslov Državni izpitni center, Kajuhova 32U, Ljubljana; št. računa: 01100-6030632914, referenca SI00 3660871, koda namena GDSV. Če je ugovor utemeljen, se kandidatu znesek vrne. Kandidata se oprosti plačila, če za to zaprosi in priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

Obvestila

Novice in dogodki