Knjižnica

ŠOLSKA KNJIŽNICA

 

Seznam učbenikov, obveznih in priporočenih gradiv za šolsko leto 2016/17 najdete tukaj.

 

Delovni čas čitalnice za dijake (med šolskim letom)


Ponedeljek-četrtek  9.00-11.00, 12.00-15.00

Petek         9.00-11.00

 

Izposoja

 

Ponedeljek-četrtek 10.00-11.00, 12.00-15.00

Petek     10.00-11.00, 12.00-14.30

 

V šolski knjižnici si lahko dijaki in zaposleni na šoli izposojajo knjige, učbenike, revije in ostalo učno gradivo.  Na voljo je 6 prenosnih računalnikov, eden je vedno na voljo za hiter pregled informacij. Za izposojo prenosnikov v knjižnici,  mora dijak predložiti dijaško izkaznico ali osebni dokument. Dijaki/dijakinje lahko uporabljajo tudi tiskalnik.

 

Šolska knjižnica je namenjena potrebam pouka in prostega časa, zato nudi:

 

  • učbenike,
  • delovne zvezke,
  • učbeniški sklad,
  • leposlovje za domače branje,
  • slovarje, leksikone, enciklopedije,
  • revije za učenje tujih jezikov,
  • periodiko,
  • leposlovje za prosti čas.

 

Druge aktivnosti knjižnice:

 

·         bibliopedagoške ure, tudi v povezavi z drugimi predmeti,

·         medknjižnična izposoja,

·         medpredmetno povezovanje,

·         pomoč pri iskanju informacij iz drugih virov.

Knjižnica je postala polnopravna članica vzajemnega kataloga COBISS.

 

UČBENIŠKI SKLAD

 

Dijaki, ki želijo pridobiti učbenike iz učbeniškega sklada, morajo oddati izpolnjeno  prijavnico v knjižnico do  določenega roka (dijaki so o roku obveščeni v šoli). Prispevek za učbeniški sklad znaša 1/3 nabavne cene učbenika in se plača po položnici. Dijaki naročene knjige dobijo prvi teden v septembru.

Ob zaključku šolskega leta  morajo biti vsi učbeniki vrnjeni. V primeru izgube učbenikov  jih je potrebno nadomestiti ali odkupiti (plačati  2/3 nabavne cene učbenika). Učbenike je potrebno nadomestiti tudi, če so poškodovani . Če obveznosti ne bodo poravnane, dijak ne bo dobil učbenikov za naslednje šolsko leto.

 

 

KNJIŽNIČNI RED

 

ČLANSTVO

 

Član knjižnice postane vsak dijak, ki je vpisan v šolo. Člani šolske knjižnice so profesorji in drugi zaposleni na šoli. Članarine ni. Izposoja je možna z dijaško izkaznico ali z osebnim dokumentom. Vsak član je odgovoren za izposojeno gradivo.

 

ROKI IZPOSOJE IN PODALJŠEVANJE GRADIVA

 

Za knjige, ki so predpisane za domače branje, je rok izposoje en oz. dva tedna, odvisno od števila izvodov, ki so na voljo. Za ostalo gradivo je rok izposoje mesec dni. Podaljševanje gradiva je možno po dogovoru s knjižničarko. Rezerviranega gradivo ni mogoče podaljšati.

 

Gradivo, ki se ne more izposoditi na dom, je: leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi. Dijak jih lahko uporablja v čitalnici.

 

ZAMUDNINE, ODŠKODNINE

 

Kdor gradivo izgubi ali poškoduje, ga je dolžan nadomestiti z enakim izvodom. Če to ni mogoče, lahko dogovoru s knjižničarko prinese vsebinsko enakovredno gradivo.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti do knjižnice. Zamudnina znaša 0,10 evrov na dan.

 

1.       Opomin 0,80 EUR

2.       Opomin  1,90 EUR

3.       Opomin 2,50 EUR

 

Opomini in zamudnina se seštevajo.

 

 

OBNAŠANJE V KNJIŽNICI

 

Knjižnica je središče, ki je namenjeno iskanju gradiva in informacij, učenju, tudi druženju in debatiranju. Je prostor, kjer se vsi dobro počutimo in spoštujemo vse prisotne v knjižnici. V njej ne kričimo in se ne  pogovarjamo preglasno. Na tak način smo uvidevni do tistih, ki si želijo v miru prebrati kakšno revijo, se pripraviti na spraševanje ali test. Pogovarjanje po mobilnem telefonu, prehranjevanje in pijače ne sodijo v knjižnico. Če bomo  spoštovali teh nekaj preprostih pravil, se bomo vsi ''fajn'' počutili  in  še naprej radi prihajali v knjižnico.

 

 

Katja Colja,

šolska knjižničarka

Priloge