Vpis - informacije za osnovnošolce
 

Vpis - informacije za starše  Spletna učilnica

Safe.si

 

Konzorcij strokovnih gimnazij  

 

Delovna praksa za 2. in 3.letnike

 

ROKI ZA ODDAJO/SPREJEM DNEVNIKOV DP IN POROČIL PUD DO KONCA POUKA:

  • vsi torki do 27.5.2014 med govorilno uro za dijake od 11.35 do 12.20 – Dnevnike DP s Poročili PUD koordinatorici oddajo dijaki, ki so delovno prakso v celoti opravili že med šolskim letom, v času šolskih počitnic;
  • torek, 17.6.2014 od 13.10 do 14.00 – Dnevnike DP s Poročili PUD koordinatorici oddajo dijaki, ki so delovno prakso opravili do 16.6.2014;
  • petek, 20.6.2014 od 12.20 do 13.10 – Dnevnike DP s Poročili PUD koordinatorici oddajo dijaki, ki so delovno prakso opravili do 19.6.2014;
  • ponedeljek, 23.6.2014 od 15.00 do 16.30 – Dnevnike DP s Poročili PUD koordinatorici oddajo dijaki, ki so delovno prakso zaključili 23.6.2014.

Zaradi nemotene organizacije dela, zaključka pouka in razdelitve spričeval v torek, 24. 6. 2014 NEPOSREDNO PRED RAZDELITVIJO SPRIČEVAL DIJAKI NE BODO MOGLI ODDATI DNEVNIKOV DP.

Če na dan 24.6.2014 dijak nujno potrebuje spričevalo zaključenega letnika, naj Dnevnik DP dijak odda koordinatorici v pregled in potrditev najpozneje do 23.6.2014. Če zaradi uradnega delovnega časa delodajalca ali drugih utemeljenih razlogov na zadnji dan delovne prakse ne bi mogel priti na šolo 23.6.2014 do 16.30 ure, naj se predhodno osebno dogovori s koordinatorico DP.

Dijaki, ki ne bodo pravočasno oddali Dnevnikov DP s Poročili PUD bodo v torek, 24.6.2014 prejeli obvestilo o uspehu.

ROKI ZA ODDAJO/SPREJEM DNEVNIKOV DP IN POROČIL PUD DO KONCA ŠOLSKEGA LETA:

Dijaki, ki do konca pouka (do ponedeljka, 23.6.2014) niso oddali Dnevnikov DP s Poročili PUD in s tem obveznosti nižjega letnika niso opravili, bodo svojo obveznost lahko uredili:

  • v času spomladanskega izpitnega roka: v torek, 1.7.2014 od 10.00 do 12.00 ure,
  • v času jesenskega izpitnega roka: v torek, 19.8.2014 od 10.00 do 12.00 ure in v torek, 26.8.2014 od 11.30 do 13.30 ure.

POSEBNO OPOZORILO: pogoj za vpis v višji letnik so opravljene vse obveznosti nižjega letnika.

 

Obvestila

Novice in dogodki