Vpis - informacije za osnovnošolce
 

Vpis - informacije za starše  Spletna učilnica

Safe.si

 

Konzorcij strokovnih gimnazij  

 

Obvestilo nekdanjim profesorjem in dijakom o zbiranju gradiva

Torek, 10. december 2013

Obvestilo nekdanjim profesorjem in dijakom o zbiranju gradiva

Spoštovani!
 

V letu 2014 praznujemo 80. obletnico obstoja in delovanja Ekonomske šole Ljubljana na Prešernovi ulici v Ljubljani, nekoč znane kot Državna trgovska akademija.  Ob tem jubileju pripravljamo spominsko razstavo,  s katero želimo obuditi  bogato tradicijo naše šole. 
 
Kot naš nekdanji profesor oziroma dijak ste pomembno  prispevali k zgodbi naše šole.  Zato Vas ob tej priložnosti vljudno vabimo k sodelovanju in vsebinskemu sooblikovanju  razstave.  Gotovo še vedno hranite kako zanimivo gradivo iz časov, ki ste jih preživeli  pri nas. Zelo bi bili hvaležni, če bi z nami delili kak svoj spomin na svoje šolanje. Prav tako bomo veseli, če nam za čas razstave odstopite kakršnekoli pisne vire iz tistih časov, kot so spričevala in drugi izkazi, slikovne vire, predvsem fotografije, in materialne vire, kot so učbeniki, šolski zvezki, učni pripomočki in podobno.
 
K dokumentom in predmetom, ki nam jih boste posodili za razstavo, prosimo, pripišite, iz katerega obdobja so, in zlasti pri fotografijah, kaj prikazujejo. Poleg tega priložite svoje osebne podatke, da vam bomo  izposojeno gradivo po končani razstavi  lahko vrnili.
 
Gradivo za razstavo zbiramo do petka, 17. januarja 2014, kontaktna oseba na šoli je mag. Ludvik Mihelič, spletni naslov ludvik.mihelic@guest.arnes.si, telefon 01 200 67 33
 
Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo.
 
Ravnateljica
Ema Kozar

Obvestila

Novice in dogodki