Vpis - informacije za osnovnošolce
 

Vpis - informacije za starše  Spletna učilnica

Safe.si

 

Konzorcij strokovnih gimnazij  

 

ZBIRANJE PONUDB ZA VZDRŽEVANJE IKT OPREME NA ŠOLI

Četrtek, 1. avgust 2013

ZBIRANJE PONUDB ZA VZDRŽEVANJE IKT OPREME NA ŠOLI

Predmet razpisa je vzdrževanje in skrb za nemoteno delovanje IKT opreme na Ekonomski šoli Ljubljana. Pri tem se razume, da ponudnik ponuja:

 • Sistemsko vzdrževanje računalnikov (65) v vseh (4) računalniških učilnicah ter nemoteno delovanje lokalnih računalniških mrež
 • Sistemsko vzdrževanje drugih računalnikov v učilnicah in zbornici (31)
 • Sistemsko vzdrževanje administrativnih računalnikov (7)
 • Vzdrževanje in čiščenje projektorjev in zamenjava žarnic
 • Vzdrževanje računalniškega omrežja (pedagoškega, administrativnega, WI-FI in Eduroam)
 • Skrb za internetni dostop šole
 • Zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje eAsistenta na računalnikih v učilnicah in na tablicah
 • Sistemsko vzdrževanje virtualnega strežnika in vseh aplikacij, ki jih šola potrebuje za nemoteno delovanje
 • Komunikacija z Arnesom pri reševanju težav na omrežju in/ali uporabnikov
 • Svetovanje pri nabavi nove opreme

Ponudnik mora poleg zakonsko določenih pogojev izpolniti tudi spodnji pogoj:

 • Več kot 10 letne izkušnje pri vzdrževanju IKT opreme na šoli Od ponudnika pričakujemo navedbo odzivnega časa in cene režijske ure ter mesečnega pavšala in, kaj ta cena vključuje.

Ponudbe oddajte v osmih dneh od objave na spletna strain. O izboru boste obveščeni v osmih dneh po zaključenem roku zbiranja ponudb.

Pogodbo bomo sklenili za 2 šolski leti, začetek večljavnosti pogodbe 1.9.2013.

Obvestila

Novice in dogodki