Vpis - informacije za osnovnošolce
 

Vpis - informacije za starše  Spletna učilnica

Safe.si

 

Konzorcij strokovnih gimnazij  

 

Vpis na fakultete

Četrtek, 19. februar 2015

Dragi dijaki četrtih letnikov!

Želimo vas spomniti, da je prijava na visokošolski zavod v študijskem letu 2015/16 možna do 5. marca 2015 in le po elektronski poti, in sicer na dva načina:

http://portal.evs.gov.si/prijava

Svetujemo, da si natančno preberete in pri prijavi za vpis z uporabniškim imenom in geslom ne pozabite: obrazec elektronsko poslane prijave morate OBVEZNO natisniti, podpisati ter ga skupaj s prilogami v roku priporočeno poslati na naslov pristojnega visokošolskega zavoda, ki se izpiše na natisnjenem obrazcu prijave zgoraj levo. Kako se prijavite na en ali drug način, si lahko nazorno ogledate v videu:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs_prijava_za_vpis/

Vse o vpisu (prijavni roki, vpisna mesta, omejitev vpisa, preizkusi posebnih nadarjenosti…) najdete v razpisu za vpis: http://www.vpis.uni-lj.si/ razpis razpis v 2015/16 razpis za vpis

Za dodatno pomoč pri vpisu se lahko obrnete na:

  • šolsko svetovalno službo
  • tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave (za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem) nudi Enotni kontaktni center državne uprave po elektronski pošti: ekc@gov.si; podpora: 01/478-8590
  • Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze v Ljubljani Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 241-85-02 ali 241-85-55, oziroma po elektronski pošti vpis@uni-lj.si in na spletni strani www.uni-lj.si
  • Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze v Mariboru Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.: (02) 235-52-61, 235-52-63, 235-52-64, po elektronski pošti vpis@um.si
  • Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze na Primorskem Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: (05) 611-75-10, po elektronski pošti: vpis@upr.si
  • Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze v Novi Gorici Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, tel.: (05) 331-52-34, po elektronski pošti studentska.pisarna@ung.si
  • za vprašanja pri izpolnjevanju e-prijave: 01/478-4659 (od 9.00 do 16.00 ure med delovniki) 

Še več informacij najdete tukaj.

 

Za vpis na VIŠJE STROKOVNE ŠOLE:

Natisnjeno in podpisano prijavo pošljite s priporočeno pošto na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, in sicer najkasneje do 9. marca 2015.

Obvestila

Novice in dogodki