Vpis - informacije za osnovnošolce
 

Vpis - informacije za starše  Spletna učilnica

Safe.si

 

Konzorcij strokovnih gimnazij  

 

Koledar

Marec 2017

<< februar 2017
april 2017 >>
 • Pon
 • Tor
 • Sre
 • Če
 • Pet
 • Sob
 • Ned
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Zahvala staršev

Torek, 10. julij 2012

Spoštovana ga. ravnateljica!

 

Ob izteku  tekočega šolskega leta, dopolnjujem tudi v lanskem šolskem letu izraženo

 

Z A H V A L O   S T A R Š E V

 
naših dijakinj in dijakov za učinkovito in uspešno delo šolskega kolektiva.
Vaše poslanstvo in izobraževalne metode opravičujejo vizijo ekonomske stroke, združene v prijetno in podjetno sfero, ter skladno s šolskim sloganom tudi ponos naših dijakov, kar pa lahko opravičujejo le s pridobljenim znanjem. Tezo ponosa tvorijo posamezniki in skupine, ki jih uspešno predstavljate z dejavnostmi v občinskem, republiškem in mednarodnem prostoru.  
 
Avtonomnost predavateljev pri uspešnem izobraževanju starši v celoti podpiramo, pri čemer pa je bistvena ažurna komunikacija, ki nam je zagotovljena z individualnimi dnevnimi, tedenskimi, mesečnimi rednimi in izrednimi razgovori s predavatelji, razredniki posameznih oddelkov in predstavniki pristojnih služb.
 
Lepo vas pozdravljam
 
Janez Ivan Jalen, predsednik Sveta staršev Ekonomske šole

Obvestila

Novice in dogodki