Predmetnik

 Ekonomska gimnazija

 

PREDMETI                              letnik                                       
1.
2.
3.
4.
št. ur
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
          
          
          
          
             
Slovenščina
4
4
4
4
560
Matematika
4
4
4
4
560
Prvi tuji jezik
3
3
3
3
420
Drugi tuji jezik
3
3
3
3
420
Ekonomija
2
2
3
4
385
Zgodovina
2
2
2
 
210
Geografija
2
2
2
 
210
Biologija
3
2
 
 
175
Kemija
3
2
 
 
175
Glasba/Likovna umetnost
2
 
 
 
70
Sociologija
 
2
 
 
70
Psihologija
 
 
2
 
70
Informatika
2
2
 
 
140
Podjetništvo
 
2
3
4
140
Športna vzgoja
3
3
3
3
420

Izbirni predmeti
 
 
2-4
4-8
210-420
Obvezne izbirne vsebine
90
90
90
30
300

 

Število tednov pouka
35
35
35
35
140
Število tednov obveznih izbirnih vsebin
3
3
3
1
10
Skupno število ur pouka
33
33
31-33
29-33
4710-4920

 

 
Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so:
 
Izbirni predmeti:                                   Vsebinski sklop:

Poslovna informatika
 
A
B
C
D
Finančne informacije
Ekonomsko-poslovne informacije
Poslovne komunikacije
Poslovne predstavitve
35
35
35
35
ur
ur
ur
ur
Ekonomska zgodovina
 
 
Ekonomska zgodovina
35
Ur
Ekonomska geografija
 
 
Ekonomska geografija
35
Ur

 
Šola ponudi obvezne izbirne predmete z vajami v obliki vsebinskih sklopov po 35 ur. Dijak iz ponudbe šole obvezno izbere najmanj tri vsebinske sklope po 35 ur oziroma v skupnem obsegu 105 ur, in sicer:
  • v 3. letniku v obsegu 70 ur,
  • v 4. letniku v obsegu 35 ur.