Razredi

1. D

1. D

Razredničarka: Barbara Malej Kunaver

1. E

1. E

Razredničarka: Barbara Upale

1. F

1. F

Razredničarka: Saša Pušnar Dobnikar

2. D

2. D

Razrednik: Borut Kavzar

2. E

2. E

Razredničarka: Lidija Movrin

2. F

2. F

Razrednik: Eva Zule