Ekonomska šola Ljubljana

Projekt ESCAPE (Enhanced Skills, Competence And Practice for the Economy) je namenjen izboljšanju različnih veščin in kompetenc dijakov in učiteljev. Gre za triletni mednarodni Erasmus+ projekt, v katerem poleg naše šole sodelujejo tudi šole iz Avstrije, Slovaške, Češke, Bolgarije, Madžarske in Romunije. 

Eden izmed glavnih ciljev projekta je temeljita raziskava trga dela, zaposlitvenih možnosti in nacionalnih akcijskih načrtov zaposlovanja. S pridobljenimi veščinami ter s sodelovanjem zainteresiranih mednarodnih podjetij, kot možnih bodočih delodajalcev, bodo dijaki izboljšali svoje zaposlitvene možnosti v donavski regiji.

Poleg tega, se bomo osredotočili tudi na primerjavo kurikulov, z namenom izdelave skupnih gradiv za učenje in poučevanje sledečih predmetov: angleščina, geografija, IKT, poslovanje podjetij, ekologija, ekonomija in poslovno komuniciranje.

Sodelovanje dijakov v projektu nedvomno dosega tudi naslednje cilje: boljše znanje in suverenejša raba angleščine, izboljšanje tehnik javnega nastopanja, ozaveščanje medkulturnih razlik in možnost obiskovanj držav, sodelujočih v projektu.

Ekonomska šola Ljubljana