Ekonomska šola Ljubljana

Erasmus+ Soft skills in retail

Za šolsko leto 2018/19 smo pridobili nov Erasmus+ projekt "Soft skills in retail", katerega namen je ozavestiti dijake o evropski kulturni dediščini (še posebej s področja dejavnosti maloprodaje), ter jim pomagati razviti mehke veščine in znanja s področja prodaje (komuniciranje, delo v mednarodnih timih, javno nastopanje, itd.) ter digitalne pismenosti, ki so potrebna za uspešno poklicno pot.

Projekt vključuje šole iz 5 držav - poleg naše še šole iz Španije, Francije, Italije in Nemčije. 

V projekt vabimo dijake iz 2. in 3. letnikov tako iz programa gimnazije kot ekonomskega tehnika. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico in pripravite življenjepis preko spletne strani www.europass.si, nato pa ju natisnjena oddate bodisi prof. Saši Dobnikar Pušnar ali prof. Stanku Levičarju.

Kandidati bodo izbrani na podlagi splošnega uspeha iz preteklega šolskega leta, ocene iz angleščine iz preteklega šolskega leta, ter na podlagi prijavnice in življenjepisa.

Ekonomska šola Ljubljana