Ekonomska šola Ljubljana

Izobraževanje odraslih

V šoli izvajamo tudi izredno izobraževanje (IZI) v programih ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija. Izobraževanje je organizirano v obliki predavanj in konzultacij. Poteka v manjših skupinah, precej je tudi individualnega pristopa. Predavanja so popoldan od 16. do 20. ure. Pričnejo se v oktobru in trajajo do junija. Ob petkih navadno ni predavanj. Potekajo tako, da slušatelji v določenem obdobju poslušajo običajno dva predmeta, po končanih predavanjih sledi izpit. V izrednem izobraževanju predavajo večinoma profesorji naše šole.

Izobraževanje po tem sistemu je primerno za zaposlene in brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, težje zaposljive zaradi pomanjkljive ali nedokončane izobrazbe in vse tiste, ki jim redni pouk predstavlja tolikšen stres, da ga ne zmorejo obvladati.

Vse podrobnosti o vpisu, pogojih in načinu dela, plačilu in organizaciji izobraževanja lahko dobite v posebni zgibanki, na spletni strani šole ali pri vodji izrednega izobraževanja prof. Ludviku Miheliču v času uradnih ur (ponedeljek od 15.00 do 17.00 in četrtek od 11.00 do 12.00) v pisarni izrednega izobraževanja, ki je v pritličju nasproti učilnice 06.

Informacije o vpisu 2019/2020

Vpisujemo v dva programa: ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija.

Z vpisom bomo pričeli v ponedeljek, 19. avgusta 2019, v pisarni IZI v pritličju nasproti učilnice 06.

Uradne ure v šolskem letu 2019/2020:

  • ponedeljek: 15:00 - 17:00,
  • četrtek: 10:45 - 11:30.

Ob vpisu potrebujete:

  • fotografijo (kot za osebni dokument)
  • originalni izpisek iz rojstne matične knjige (ne starejši od 3 mesecev) in fotokopijo (obdrži  ga šola)
  • originalna dokazila o predhodnem izobraževanju (spričevalo zaključnega letnika OŠ oz. letna spričevala in/ali zadnje Obvestilo o uspehu v srednji šoli) in fotokopije ( obdrži jih šola)
  • dijaki EŠL tudi izpisnico iz šole.

Vse originale po vpisu vrnemo.

Ob vpisu slušatelj in šola skleneta pogodbo.

Plačilo celotne šolnine ali prvega obroka (pri obročnem odplačevanju) je pogoj za pridobitev Potrdila o vpisu.

Vpis bo potekal tudi cel september do zapolnitve prostih mest.

INFORMATIVNI SESTANEK bo v torek,  3. septembra 2019, ob 17.00 v učilnici 06.

PREDAVANJA se bodo pričela  v torek,  1. oktobra 2019.

Kontakt:

mag. Ludvik Mihelič, vodja Izrednega izobraževanja
telefon: 01 200 67 39 med uradnimi urami
e-naslov: ludvik.mihelic@presernova.si 


Izobraževalni program Št. vpisnih mest za prvič vpisane slušatelje Št. vpisnih mest za nadaljevanje programa
Ekonomski tehnik 30 20
Ekonomska gimnazija 35 25

Ekonomska šola Ljubljana