Ekonomska šola Ljubljana

Izobraževanje odraslih

Vodja izrednega izobraževanja je mag. Ludvik Mihelič.

Telefonska številka 01/ 200-67-39; telefaks: 01/200-67-36.

e-naslov: ludvik.mihelic@guest.arnes.si

Na Ekonomski šoli Ljubljana v šolskem letu 2017/18 izvajamo 2 programa:

 • ekonomski tehnik
 • ekonomska gimnazija

Pisarna izrednega izobraževanja je v pritličju nasproti učilnice 06.

Osnovne informacije dobite tudi v tajništvu (ga. Mateja Ferjan) na telefonski številki 01/200-67-30 med uradnimi urami od 9.00 do 12.00.

Uradne ure v pisarni Izrednega izobraževanja bodo do 1. 9. 2017 takole:

 • sreda, 23. 8.: 8.00 - 10.00
 • ponedeljek, 28. 8.: 8.00 - 11.00
 • torek, 29. 8.: 8.00 - 11.00
 • sreda, 30. 8.: 8.00 - 11.00 in
 • četrtek, 31. 8..8.00 - 11.00.

Vpis se prične v ponedeljek, 28. 8., in bo potekal skozi cel september.

Predavanja se pričnejo 1. 10. 2017.

Informativni sestanek za nove udeležence bo v torek, 5. septembra, ob 17. uri v učilnici 06. Vabljeni.

Kaj se potrebuje za vpis v Izredno izobraževanje?

 1. fotografija (kot za osebni dokument)
 2. izpisek iz rojstne matične knjige (ne sme biti starejši od 3 mesecev)
 3. spričevalo o zaključeni OŠ, letna spričevala posameznih letnikov srednje šole, Obvestilo o uspehu za nedokončani letnik rednega šolanja
 4. potrdilo o davčni številki
 5. izpisnico iz šole (le dijaki EŠL).

 Za prvi stik pišite na e-naslov vodji Izrednega izobraževanja: ludvik.mihelic@guest.arnes.si.

Ekonomska šola Ljubljana