Ekonomska šola Ljubljana

6. 7. 2019 - rok za prijavo na jesenski rok 

20. 8. 2019 - rok za predložitev spričeval oz. odjavo    

 PISNI IZPITI:

24. 8. - slovenščina

26. 8. - matematika

28. 8. - angleščina / nemščina

30. 8. - gospodarstvo

USTNI IZPITI : 

    24. 8. -  4. 9. 

     9. 9. - seznanitev kandidatov z uspehom na POM

      

    Ekonomska šola Ljubljana