Ekonomska šola Ljubljana

Tajnica šolske maturitetne komisije za splošno in poklicno maturo: Jasna Jevšek

Uradne ure: ponedeljek, 13.15 do 14.00 in četrtek, 12.25 do 13.10

telefon: 01 200-67-38 ali 01 200-67-33 (zbornica)

e-naslov: jasna.jevsek@guest.arnes.si

Ekonomska šola Ljubljana