Ekonomska šola Ljubljana
Razred Program Razredničarke/razredniki Nadomestna razredničarka/razrednik
       
1. A EG Mojca Resman Katja Malus
1. B EG Jan Žitnik Borut Kavzar
1. C ET Albina Škerbinc Monika Rebernišek
1. D ET Ksenija Koželj Alenka Kresevič Skela
1. E ET Barbara Malej Kunaver Nastja Kerševan
1. F ET Breda Vidmar Mandič Lidija Movrin
       
2. A EG Ludvik Mihelič Olga Bulog
2. B EG Mojca Izgoršek Bradeško Dušan Razpotnik
2. D ET Blanka Bizjak Filipina Velikanje
2. E  ET Katja Malus Mojca Resman
2. F ET Irena Peruš Damjana Maček
       
3. A EG Tanja Nadu Andreja Štajer
3. B EG Vida Jakovina Sergej Kapus
3. D ET Barbara Pristov Rok Mencej
3. E ET Barbara Upale Hana Kapitler
3. F ET Saša Pušnar Dobnikar Stanko Levičar
       
4. A EG Irena Babič Vrečar Barbara Čibej Žagar
4. B EG Jasna Damjan Jan Žitnik
4. D ET Borut Kavzar Davor Mandič
4. E ET Lidija Movrin Breda Vidmar Mandič
4. F ET Eva Zule Jasna Jevšek

Ekonomska šola Ljubljana