Ekonomska šola Ljubljana

Seznam in elektronski naslovi profesorjev

Priimek in ime 

Predmet 

e-pošta 

Babič Vrečar Irena 

ekonomski predmeti 

irena.vrecar@guest.arnes.si 

Bizjak Blanka 

matematika 

blanka.bizjak@presernova.si 

Bobič Martina 

nemščina 

martina.bobic@guest.arnes.si 

Bulog Olga 

biologija 

olgabulog@gmail.com 

Čibej Žagar Barbara  psihologija barbara.cibej-zagar@guest.arnes.si

Damjan Jasna

 angleščina

 jasna.damjan@presernova.si 

 Delčnjak Jaka

angleščina

jaka.delcnjak@presernova.si

Flisar Danilo 

športna vzgoja, pomočnik ravnateljice 

danilo.flisar@presernova.si  

Izgoršek Bradeško Mojca 

slovenščina 

mojca.izgorsek@guest.arnes.si 

Jakovina Vida 

sociologija, ekonomski predmeti 

vida.jakovina@guest.arnes.si 

Jankovič Jerneja 

ekonomski predmeti 

jerneja.jankovic@presernova.si 

Jevšek Jasna 

ekonomski predmeti 

jasna.jevsek@guest.arnes.si 

Kapitler Hana 

nemščina 

hana.kapitler@guest.arnes.si 

Kapus Sergej 

matematika 

sergej.kapus@guest.arnes.si 

Kavzar Borut 

športna vzgoja 

borut.kavzar@presernova.si 

Kerševan Nastja 

ekonomski predmeti 

nastja.kersevan@guest.arnes.si 

Klep Vlasta 

laborantka 

vlasta.klep@guest.arnes.si 

Koželj Ksenija 

informatika 

ksenija.kozelj@presernova.si 

Kresevič Skela Alenka 

Italijanščina, umetnost, likovna umetnost 

alenka.kresevic-skela@guest.arnes.si 

Kržišnik Urška 

italijanščina 

urska.krzisnik@guest.arnes.si 

Levičar Stanislav 

ekonomski predmeti 

stanko.levicar@guest.arnes.si 

Maček Damjana 

športna vzgoja 

damjana.macek@guest.arnes.si 

Malej Kunaver Barbara 

geografija, gospod. geografija 

barbara.malej-kunaver@presernova.si 

Malus Katja 

matematika 

katja.malus@guest.arnes.si 

Mandič Davor 

ekonomski predmeti 

davor.mandic@guest.arnes.si 

Mencej Rok 

ekonomski predmeti 

rok.mencej@guest.arnes.si 

Mihelič Ludvik 

geografija, zgodovina, ekonomska geografija 

ludvik.mihelic@guest.arnes.si 

Movrin Lidija 

ekonomski predmeti 

lidija.movrin@guest.arnes.si 

Nadu Tanja 

slovenščina 

tanja.nadu@guest.arnes.si 

Peruš Irena 

ekonomski predmeti 

irena.perus@presernova.si 

Pristov Barbara 

ekonomski predmeti 

barbara.pristov@guest.arnes.si 

Pušnar Dobnikar Saša 

španščina 

sasa.pusnar-dobnikar@presernova.si 

Razpotnik Dušan 

informatika 

dusan.razpotnik@presernova.si 

Rebernišek Monika 

matematika 

monika.rebernisek@guest.arnes.si 

Resman Mojca 

kemija 

mojca.resman@presernova.si 

Škedelj Breda 

 biologija

breda.skedelj@presernova.si 

Škerbinc Albina 

angleščina, glasba 

albina.skerbinc@guest.arnes.si 

Štajer Andreja 

zgodovina, ekonomska zgodovina 

andreja.sebestjen@guest.arnes.si 

Upale Barbara 

slovenščina 

barbara.upale@presernova.si 

Velikanje Filipina 

športna vzgoja 

filipina.velikanje@presernova.si 

Vidmar Mandič Breda 

slovenščina 

breda.vidmar@guest.arnes.si 

Vodeb Tjaša 

ekonomski predmeti 

tjasa.vodeb@presernova.si 

Zule Eva 

ekonomski predmeti 

eva.zule@guest.arnes.si 

Žitnik Jan 

ekonomski predmeti 

jan.zitnik@presernova.si 

Ekonomska šola Ljubljana