Ekonomska šola Ljubljana

Šolska kronika

Na Ekonomski šoli Ljubljana se našim dijakom trudimo ponuditi kar največ aktivnosti z različnih področij. Slednje sproti redno objavljamo na Facebook strani šole, enkrat letno pa aktivnosti povzamemo še v šolski kroniki.

Ekonomska šola Ljubljana