Ekonomska šola Ljubljana

30. 3. 2019  - rok za prijavo na spomladanski rok 

     (redni kandidati se prijavijo preko eAsistenta - v oktobru oddajo predprijavo, v začetku marca prijavo)

16. 4. 2019 - rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli 

14. 5. 2019 - rezultati internih delov mature

25. 5. 2019 - rok za odjavo ali predložitev spričeval 

 

PISNI IZPITI

    7. 5. - slovenščina (izpitna pola 1 - ESEJ)

  29. 5. - slovenščina (izpitna pola 2)

  30. 5. - psihologija in sociologija

    1. 6. - angleščina

    3. 6. - geografija

    4. 6. - ekonomija

    5. 6. - umetnostna zgodovina

    6. 6. - nemščina

    7. 6. - zgodovina

    8. 6. - matematika

  10. 6. - kemija

  12. 6. - informatika, italijanščina

  13. 6. - španščina

    

  USTNI IZPITI:   13. 6.  – 22. 6.

  11. 7.  - seznanitev kandidatov z uspehom na SM

  12. 7. - rok za prijavo k jesenskemu roku mature

  14. 7. – zadnji rok za pisno zahtevo RIC-u po vpogledu v izpitno dokumentacijo

  17. 7. – 26. 7. - vpogledi v izpitno dokumentacijo na RIC-u

  Ekonomska šola Ljubljana