Ekonomska šola Ljubljana

31. 3. 2020  - rok za prijavo na spomladanski rok 

     (redni kandidati se prijavijo preko eAsistenta - v oktobru oddajo predprijavo, v začetku marca prijavo)

15. 4. 2020 - rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli 

18. 5. 2020 - rezultati internih delov mature

26. 5. 2020 - rok za odjavo ali predložitev spričeval 

 

PISNI IZPITI

    5. 5. - slovenščina (izpitna pola 1 - ESEJ)

  30. 5. - angleščina

    1. 6. - slovenščina (izpitna pola 2)

    2. 6. - psihologija in sociologija

    4. 6. - geografija

    5. 6. - ekonomija

    6. 6. - matematika

    9. 6. - nemščina

  10. 6. - zgodovina

  11. 6. - ruščina

  16. 6. - španščina

  17. 6. - kemija

    

  USTNI IZPITI:   15. 6.  – 23. 6.

  13. 7.  - seznanitev kandidatov z uspehom na SM

  14. 7. - rok za prijavo k jesenskemu roku mature

  16. 7. – zadnji rok za pisno zahtevo RIC-u po vpogledu v izpitno dokumentacijo

  17. 7. – 29. 7. - vpogledi v izpitno dokumentacijo na RIC-u

  Ekonomska šola Ljubljana