Ekonomska šola Ljubljana

1. šolski dan

Drage dijakinje in dijaki!

Pouk bo v skladu z navodili MIZŠ potekal v matičnih učilnicah. Ob vstopu v šolo in v šoli upoštevajte medosebno razdaljo 1,5 m. Ob vstopu v šolo si morate nadeti zaščitno masko in razkužiti roke. Odidete v učilnice po razporedu. Zadrževanje pred šolo in na pločniku nasproti šole ni dovoljeno. V času pouka ni dovoljeno zapuščati matične učilnice, razen v primeru odhoda v toaletne prostore, v računalniške učilnice, laboratorij in na športno vzgojo. Na prvi šolski dan vas bodo razredniki natančno seznanili z vsemi navodili.

Prvi letniki boste o tem, v katerem razredu ste, obveščeni po pošti. V primeru, da do ponedeljka, 31. 8. 2020 pošte ne boste prejeli, prosim pokličite v tajništvo, št. 01 200 67 30.

 

Razred

Razrednik

Učilnica

Ura

1.A

Tanja Nadu

1

08:00

1.B

Barbara Upale

3

08:15

1.C

Saša Pušnar Dobnikar

4

08:30

1.D

Breda Škedelj

5

08:45

1.E

Barbara Hvala Pelicon

6

09:00

1.F

Simona Kralj

11

09:15

2.A

Irena Babič Vrečar

32

09:30

2.B

Jasna Damjan

33

09:30

2.C

Hana Skok Kapitler

34

09:30

2.D

Jaka Delčnjak

36

09:30

2.E

Borut Kavzar

31

09:30

2.F

Monika Rebernišek

K2

09:30

2.G

Andreja Štajer

K3

09:30

3.A

Mojca Resman

25

10:00

3.B

Jan Žitnik

35

10:00

3.D

Albina Škerbinc

21

10:00

3.E

Ksenija Koželj

22

10:00

3.F

Barbara Pristov

23

10:00

3.G

Breda Vidmar Mandič

26

10:00

4.A

Ludvik Mihelič

1

10:45

4.B

Mojca Izgoršek Bradeško

3

11:00

4.D

Blanka Bizjak

4

11:15

4.E

Katja Malus

5

11:30

4.F

Irena Peruš

6

11:45

Za pouk prvi šolski dan potrebujete pisalo in zvezek in ta dan šolska malica ne bo organizirana. Imeli boste tri šolske ure pouka.

Veselimo se skupnega začetka novega šolskega leta!

Ema Kozar, ravnateljica in kolektiv EŠL

Ekonomska šola Ljubljana