OIV in ID

1. in 2. letniki programa ekonomski tehnik imajo ta dan OIV in ID, ostali dijaki imajo pouka prost dan.