Podelitev spričeval Poklicne mature

ob 10.00 v učilnici 03