Ekonomska šola Ljubljana

Izobraževanje odraslih

V šoli izvajamo tudi izredno izobraževanje (IZI) v programih ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija. Izobraževanje je organizirano v obliki predavanj in konzultacij. Poteka v manjših skupinah, precej je tudi individualnega pristopa. Predavanja so popoldan od 16. do 20. ure. Pričnejo se v oktobru in trajajo do junija. Potekajo tako, da slušatelji v določenem obdobju poslušajo običajno dva predmeta, po končanih predavanjih sledi izpit. V izrednem izobraževanju predavajo večinoma profesorji naše šole. V primeru zaprtja šol zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov bo organiziran pouk na daljavo v spletnem okolju MS Teams.

Izobraževanje po tem sistemu je primerno za zaposlene in brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, težje zaposljive zaradi pomanjkljive ali nedokončane izobrazbe in vse tiste, ki jim redni pouk predstavlja tolikšen stres, da ga ne zmorejo obvladati.

Vse podrobnosti o vpisu, pogojih in načinu dela, plačilu in organizaciji izobraževanja lahko dobite v posebni zgibanki, na spletni strani šole ali pri vodji izrednega izobraževanja prof. Ludviku Miheliču v času uradnih ur v pisarni izrednega izobraževanja, ki je v pritličju nasproti učilnice 06.

Uradne ure v pisarni IZI:

 • torek, od 15.30 do 17.30,
 • petek, od 11.35 do 12.20.

Obvestilo: 19. 10. 2021 uradne ure izjemoma odpadejo.


Informacije o vpisu 2021/2022

 • Vpisujemo v dva programa: ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija.
 • Z vpisom bomo pričeli v ponedeljek, 16. avgusta 2021 med uradnimi urami, v pisarni IZI v pritličju nasproti učilnice 06.
 • Uradne ure v pisarni IZI:
  • torek, od 15.30 do 17.30,
  • petek, od 11.35 do 12.20.
 • Informativni (uvodni) sestanek bo v četrtek, 2. septembra 2021, ob 17.00. (Predhodno je bilo objavljeno, da bo sestanek 1. 9. 2021, vendar se je datum prestavil na 2. 9. 2021.)
 • Predavanja se bodo predvidoma pričela v ponedeljek, 4. oktobra 2021.

Hvala za razumevanje.

Ludvik Mihelič, vodja IZI


  Ob vpisu potrebujete:

  • fotografijo (kot za osebni dokument)
  • originalni izpisek iz rojstne matične knjige (ne starejši od 3 mesecev) in fotokopijo (obdrži  ga šola)
  • originalna dokazila o predhodnem izobraževanju (spričevalo zaključnega letnika OŠ oz. letna spričevala in/ali zadnje Obvestilo o uspehu v srednji šoli) in fotokopije ( obdrži jih šola)
  • dijaki EŠL tudi izpisnico iz šole.

  Vse originale po vpisu vrnemo.

  Ob vpisu slušatelj in šola skleneta pogodbo.

  Plačilo celotne šolnine ali prvega obroka (pri obročnem odplačevanju) je pogoj za pridobitev Potrdila o vpisu.

  Vpis bo potekal tudi cel september do zapolnitve prostih mest.

  Kontakt:

  mag. Ludvik Mihelič, vodja Izrednega izobraževanja
  telefon: 01 200 67 39 oz. 041 331 093 med uradnimi urami
  e-naslov: ludvik.mihelic@presernova.si 


  Izobraževalni program Št. vpisnih mest za prvič vpisane slušatelje Št. vpisnih mest za nadaljevanje programa
  Ekonomski tehnik 20 20
  Ekonomska gimnazija 20 25

  Ekonomska šola Ljubljana