Časi pisanja in dovoljeni pripomočki (jes.rok)

PredmetČas pisanjaDovoljeni pripomočki
SLOVENŠČINA9.00 – 11.00
(IP 1- esej)11.30 – 13.00
(IP 2)
nalivno pero ali kemični svinčnik
ANGL/NEM/ŠPA 9.00 – 10.00

10.10 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik,

enojezični in dvojezični slovar
(samo pri Izpitni poli 3 )

MATEMATIKA9.00 – 10.30 (IP 1)

11.00 – 12.30 (IP 2)

nalivno pero ali kemični svinčnik,  svinčnik,
radirka, ravnilo, trikotnik, šestilo, računalo brez grafičnega zaslona
(samo pri Izpitni poli 2!)
GEOGRAFIJA / ZGODOVINA9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik
SOCIOLOGIJA  9.00 – 10.30

11.00 – 13.00

nalivno pero ali kemični svinčnik
PSIHOLOGIJA  9.00 – 10.30

11.00 – 13.00

nalivno pero ali kemični svinčnik,

svinčnik, radirka, šilček (izpitna pola 2A)

EKONOMIJA 9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik,
svinčnik, radirka, šilček,
kalkulator, ravnilo
INFORMATIKA9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

nalivno pero ali kemični svinčnik,

računalo brez grafičnega zaslona

  • Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri.
  • Pred učilnicami bodite ob 8. 40.
  • Razpored po učilnicah bo objavljen na oglasni deski šole, sedežni red pa na vratih učilnic.
  • Pravila hišnega reda boste prejeli po e-pošti.
  • S seboj imejte obvezno osebni dokument.
  • Pri sebi lahko imate plastenko / steklenico z vodo.
  • V izpitnem prostoru je strogo prepovedano imeti mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave. Posedovanje le-teh se kaznuje s prekinitvijo reševanja izpitne pole. Pred vstopom v izpitni prostor jih oddajte nadzornim profesorjem na hodniku ali pa jih shranite v omaricah.
  •  Prav tako so v izpitnem prostoru prepovedane ročne ure.
  • Več informacij dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra:

https://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Želimo vam veliko uspeha!