Jesenski rok 2023

11. 7. 2023 – rok za prijavo (kandidati brez statusa rednega dijaka morajo ob prijavi predložiti dokazilo o plačilu)

19. 8. 2023 – rok za predložitev spričeval oz. ODJAVO ter za oddajo praktičnih delov izpitov

Točke, ki ste jih pridobili na internih delih izpitov, so trajne, zato vam teh delov izpitov ni treba delati ponovno.

Esej morate pisati ponovno.

PISNI IZPITI

23. 8.  – SLOVENŠČINA; izpitna pola 1 (ESEJ) + izpitna pola 2

24. 8. – MATEMATIKA

25. 8. – 30. 8. – TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI

18. 8. bo znan individualni razpored posameznih pisnih izpitov po kandidatih, ki ga izdela RIC. Razpored boste ta dan prejeli po e-pošti.

Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri.

USTNI IZPITI:  23. 8. – 1. 9.   Ustni izpiti so lahko pred pisnimi!

15. 9. – seznanitev kandidatov z uspehom na maturi in podelitev spričeval

15. 9. – 18. 9. –   e-vpogledi v izpitno dokumentacijo

19. 9. – rok za vložitev ugovora na oceno na RIC