Vpogledi v izpitno dokumentacijo in ugovor na oceno

Kandidati splošne mature imate možnost e-vpogleda v svoje rezultate in izpitno dokumentacijo od 15. do 18. 9. 2023. Rok za morebiten obrazložen ugovor je 19. 9. 2023.

Več informacij najdete tukaj: https://www.ric.si/splosna-matura/rezultati-splosne-mature-in-varstvo-pravic-kandidatov/