Ekonomska šola Ljubljana

Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela ob pojavu in širjenju koronavirusa

Na šoli je oblikovana delovna skupina za koordinacijo aktivnosti v času morebitne  epidemije koronavirusa. Odpovedane so strokovne ekskurzije februarja in marca.

O drugih ukrepih in morebitnih spremembah šolskega koledarja se bo komisija odločala sproti, dijake in starše pa bomo o njih ustrezno obveščali (preko učiteljev, spletne strani šole, spletnih učilnic).

Dijakom svetujemo, da se držijo navodil NIJZ in da v primeru bolezni oziroma suma bolezni ne prihajajo v šolo: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Ekonomska šola Ljubljana