Ekonomska šola Ljubljana

Navodila za dijake

Drage dijakinje in dijaki!

Z današnjim dnem na Ekonomski šoli Ljubljana začenjamo z izobraževanjem na daljavo. To bo za vse – za vas dijake in nas učitelje – velik izziv.

Navodila za vas:

  • Komunicirali bomo po e-pošti.
  • Posamezen učitelj vam bo poslal navodila za delo po e-pošti: kaj naj delate, v kakšnem obsegu, do kdaj pošljete učiteljem odgovore oziroma rešitve.
  • Ko se bomo vrnili v šolo, boste skupaj z učitelji preverili svoje znanje, da bo učitelj vedel, kako in od kod naprej.
  • Učitelji bodo izbrali različne načine: od klasičnih učbenikov in delovnih zvezkov do spletnih orodij oz. e-oblik.
  • Predlagam, da utrjujete tudi snov, ki ste jo že predelali v šoli.
  • Določite si urnik učenja. Najbolje, da si delo razporedite tako, kot imate predmete določene v urniku. Npr. če imate v ponedeljek na urniku uro slovenščine, namenite učenju ta dan toliko časa.
  • Učite se od ponedeljka do petka, ker je pomemben tedenski ritem.
  • Določite si čas za učenje: Ob kateri uri boste začeli z učenjem? Kdaj boste imeli odmore?
  • Informacija za maturante: ta čas izkoristite za utrjevanje snovi predvsem maturitetnih predmetov. V tem trenutku lahko povem le to, da bodo vse odločitve v zvezi z zaključkom šolskega leta in v zvezi maturo, ki skrbi predvsem maturante, sprejete na državni ravni ob koncu osamitve (karantene) oz. odvisno od nadaljnjih okoliščin. Tisti, ki se še niste vpisali na fakulteto preko aplikacije eVŠ, morate to storiti do 18. 3. 2020. V primeru težav s prijavo se obrnite na svetovalno delavko Karmen Novak po e-pošti (karmen.novak@presernova.si)
  • Če boste imeli kakšno vprašanje, dilemo ali stisko, vam bomo na voljo razredniki, učitelji, svetovalna delavka Karmen Novak, knjižničarka Katja Colja, pomočnik ravnateljice in jaz.

Vsi skupaj imejmo v mislih, da gre za izreden razmere, ki od nas zahtevajo nov način življenja in dela. Poskušajte ostati mirni in prosim dosledno upoštevajte vsa navodila v zvezi s preprečevanjem okužbe s koronavirusom in najpomembnejše ne družite se, ostanite doma, v naravi se sprehajajte sami in pomagajte drug drugemu. 

Drage dijakinje in dijaki, na koncu vam vsi zaposleni želimo vse dobro in ostanite zdravi.

Ema Kozar, ravnateljica

Ekonomska šola Ljubljana