Ekonomska šola Ljubljana

NEON - Varni brez nasilja

Celostni program primarne preventive vrstniškega in spolnega nasilja. Načrtovana so usposabljanja in delavnice za dijake.

Ekonomska šola Ljubljana