Ekonomska šola Ljubljana

Namen tutorstva: 

 • izboljšanje učnega uspeha
 • seznanjanje dijakov z načinom učenja
 • olajšajo vključevanje dijakov v srednjo šolo (uvajano tutorstvo)
 • čim lažje prilagajanje novincev na zahteve šole
 • povečanje medsebojnega sodelovanja
 • omogočanje brezplačne pomoči dijakom
 • ozaveščanje pomena prostovoljstva
 • vzgajanje dijakov v družbeno odgovorne osebe s čutom za medsebojno pomoč

 Tutorji so lahko: 

 • dijaki šole, ki so nadpovprečno uspešni pri določenem predmetu,
 • dijaki drugega, tretjega in četrtega letnika.

 Zakaj izbrati tutorja? Ker tutor 

 • pozna tvoje učitelje;
 • zelo dobro pozna vsebine, ki jih obravnavate pri pouku;
 • ve, katere vsebine posamezni učitelj poudarja;
 • je tvoj sovrstnik in ti najlažje razloži snov;
 • si s tutorjem na uri sproščen;
 • dela brezplačno.

 Kaj moram vedeti o tutorju? 

 • Dela prostovoljno.
 • Za svoje delo ne prejme plačila.
 • Dobro pozna vsebine, vendar ni učitelj in vsega na zna.
 • Dela v prostem času.  

Kako stopiti v stik s tutorjem? 

 • Pišem na elektronski naslov tutorja.
 • Kontaktiram koordinatorja tutorjev.
 • Kontaktiram učitelja predmeta, pri katerem bi potreboval tutorja.
 • Kontaktiram razrednika. 

Prednosti za tutorja: 

 • Ure se prizna kot OIV in IV;
 • prispeva točke v tekmovanju za nagradni izlet;
 • se upošteva kot referenca pri nadaljnjem izobraževanju in poznejši zaposlitvi;
 • izkazuje moralne vrednote posameznika;
 • ob koncu šolanja prejme nagrado šole.

 Oblikovanje tutorske skupine 

 • razredniki na uvodni uri dijake seznanijo z osnovnimi podatki o tutorstvu;
 • predmetni učitelji kontaktirajo dijake, ki se jim zdijo primerni za tutorje, in jih povabijo na uvodni sestanek;
 • za vsak predmet se določi učitelj tutor, ki vodi, usmerja in nudi pomoč dijakom tutorjem v okviru svojega predmeta;
 • za vodenje, organizacijo pripravo smernic in drugih pravnih podlag je odgovoren koordinator tutorjev;
 • koordinator tutorjev pripravi seznam tutorjev in njihove kontakte.  

Naloge dijakov tutorjev 

 • pripravijo seznam prostih terminov oziroma se z zainteresiranimi dijaki za vrstniško pomoč dogovorijo za proste termine;
 • vodijo mesečno poročilo o opravljenih urah medvrstniške pomoči;
 • spoštujejo anonimnost in dijaški kodeks.

Ekonomska šola Ljubljana