Ekonomska šola Ljubljana

Obvestilo za maturante

Spoštovani maturanti,

kot ste že informirani iz sredstev javnega obveščanja, bodo za vas potekale priprave na maturo od 18. do 29. 5. 2020. Priprave so namenjene pripravi na splošno in poklicno maturo.

Obveščamo vas, da je ministrstvo sprejelo poseben sklep, da lahko letos dijaki zaključnega letnika en popravni izpit opravijo pred začetkom mature. V ta namen je narejena sprememba šolskega koledarja. Izpitno obdobje za ta izpit in predmetna izpita je 27. in 28. 5. Ker sta rezervirana tudi za predmetne izpite dva dneva, lahko dijaki zaključnega letnika letos opravljajo dva predmetna izpita za izboljšanje ocene (če pa ima nekdo en popravni izpit in ga opravi 27. 5., lahko 28. 5. opravlja predmetni izpit za izboljšanje ocene).

Razredničarke so vas seznanile z zdravstvenimi omejitvami za dijake, ki jih je pripravila Pediatrična klinika glede šolskega pouka in priprav ter izvedbe mature v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS-2_CoV. NIJZ opozarja, da so omejitve, navedene v dokumentu, nanašajo tudi na družinske člane oz. osebe v istem gospodinjstvu otrok in mladostnikov, zato je v takem primeru vrnitev v šolo odsvetovana.

Tisti dijaki, ki se boste udeležili priprav, ste od razrednikov po šolskem elektronskem naslovu prejeli IZJAVO. Če se pouka in priprav ne boste udeležili, sporočite razredniku in učiteljem, ki vas učijo maturitetne predmete.

Na podlagi razpoložljivosti učiteljev (nekateri učitelji zaradi rizičnosti ne bodo izvajali priprav v šoli) bomo naredili urnik priprav. Z urnikom in še drugimi informacijami glede zdravstvenih ukrepov pri izvajanju pouka vas bodo seznanile razredničarke do konca tedna po elektronski pošti.

Z lepimi pozdravi.

Ema Kozar, ravnateljica

Ekonomska šola Ljubljana