Ekonomska šola Ljubljana

Obvestilo za starše

Spoštovani starši!

Z današnjim dnem so na Ekonomski šoli Ljubljana nastopile okoliščine, ki omogočajo le izvajanje izobraževanja na daljavo. Kljub izrednim razmeram želimo izvajati kontinuiteto učnega procesa, z namenom doseganja učnih ciljev učnih načrtov. Vsi skupaj smo se srečali z novimi okoliščinami z veliko neznankami, v tem trenutku si še nismo zastavili vseh vprašanj, kaj šele, da bi že poznali odgovore.

Šola bo predvidoma zaprta štirinajst dni. Izobraževanje na daljavo bo potekalo tako, da bo posamezen učitelj poslal navodila za delo po e-pošti. Učitelji bodo izbrali različne načine – od klasičnih učbenikov in delovnih zvezkov do spletnih orodij oz. e-oblik. Zavedamo se, da bo nastala kakšna zadrega, ki jo bomo reševali sproti s skupnimi močmi. 

Za obveščanje bomo uporabljali predvsem e-pošto in spletne strani naše šole. Pri tem je posebej pomembno, da komunikacija teče strpno in da razumemo, da ne bo mogoče odgovoriti takoj. Lahko se zgodi, da zboli kdo od dijakov, kdo od vas pa tudi kdo od zaposlenih ali njihovih bližnjih.

Vse odločitve v zvezi z zaključkom šolskega leta in v zvezi z maturo, ki skrbi predvsem maturante, bodo sprejete na državni ravni ob koncu osamitve (karantene) oz. odvisno od nadaljnjih okoliščin.

Starši maturantov, preverite, ali se je vaš otrok vpisal na fakulteto preko aplikacije eVŠ, to morajo storiti do 18. 3. 2020. V primeru težav s prijavo naj po elektronski pošti kontaktirajo svetovalno delavko Karmen Novak, karmen.novak@presernova.si 

Od vas, staršev, pričakujemo, da se doma pogovorite z vašimi mladostniki, kako se bodo lotili dela na daljavo in si določijo svoj urnik učenja. Mogoče je najbolj smiselno, da si delo razporedijo tako, kot imajo predmete določene v urniku. Zelo pomembno je, da vzdržujejo – kot temu rečemo – učno kondicijo. Ta čas naj bo namenjen tudi utrjevanju snovi, ki so jo že predelali v šoli, in reševanju nalog ter učenju snovi, kot jim bodo naročili učitelji. Poskrbite, da bodo upoštevali vsa varnostna navodila in da bodo doma.

Priporočam vam, da ravnate kot starši v skladu s priporočili, kot jih je v Odmevih sporočil dr. Kristijan Musek ( https://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174678617/00:01:58 ). V pomoč so vam lahko tudi navodila NIJZ ( https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid?fbclid=IwAR3WAdPmPBuVR26yM71JmnUMDGM0HQj8KMo9OV1INuJfC72ZgyzU9_jO-qI ).

Želimo vam vse dobro in ostanite zdravi.


Ema Kozar, ravnateljica

Ekonomska šola Ljubljana