Ekonomska šola Ljubljana

Obvestilo za starše in prijavnica za topli obrok

Spoštovani starši in dijaki! 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z občinami odločilo, da v času izobraževanja na daljavo zagotovijo brezplačni topli obrok za dijake, ki ga potrebujejo.

Ekonomska šola Ljubljana objavlja poziv staršem in dijakom, da se lahko prijavite na brezplačni topli obrok. Upravičenost do brezplačnega toplega obroka pripada dijaku, pri katerem povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi v otroškem dodatku, ne presega 382,82 €€ (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Le-ta pa za dijake, ki so prijavljeni na šolsko malico, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ.

Šola bo zbrane podatke o prijavljenih dijakih posredovala občinam od koder prihajajo naši dijaki, ki bodo na podlagi zbranih potreb organizirale pripravo in distribucijo toplega obroka. S prijavo starši privolijo, da občine in šole osebne podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Topli obrok bo mogoče prevzeti na šoli, ki bo hrano pripravljala. Izjemoma občine za dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizirajo dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.

Za prijavo na topli obrok otroka izpolnite priloženo prijavo in jo pošljite po elektronski pošti na naslov borut.kavzar@presernova.si Če nimate tiskalnika, lahko zahtevane podatke prepišete v elektronsko sporočilo.

Prijavo na brezplačen topli obrok oddajte do torka, 10. 11. 2020, do 10. 00.

Ema Kozar, ravnateljica

Ekonomska šola Ljubljana