Ekonomska šola Ljubljana

Podjetnost v gimnaziji

PODVIG = Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvijamo, preizkušamo in implementiramo modele, ki omogočajo učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Sodelujoči:

  • ZRSŠ
  • Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
  • Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem
  • Društvo HUMANITAS - center za globalno učenje in sodelovanje (kratko Humanitas)
  • Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (kratko Zavod Kersnikova)
  • Zveza prijateljev mladine Slovenije (kratko ZPMS)
  • Gospodarska zbornica Slovenije
  • Institut “Jožef Stefan”
  • Šola za ravnatelje
  • 28 razvojnih gimnazij, 42 implementacijskih gimnazij (27 impl. A in 15 impl. B)

Ekonomska šola Ljubljana