Ekonomska šola Ljubljana

PODVIG - Podjetnost v gimnaziji

PODVIG = Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

Kratek opis operacije:

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvijamo, preizkušamo in implementiramo modele, ki omogočajo učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

ESS 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR

       

Povezava na spletno stran projekta PODVIG poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig 

Sodelujoči:

  • ZRSŠ
  • Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
  • Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem
  • Društvo HUMANITAS - center za globalno učenje in sodelovanje (kratko Humanitas)
  • Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (kratko Zavod Kersnikova)
  • Zveza prijateljev mladine Slovenije (kratko ZPMS)
  • Gospodarska zbornica Slovenije
  • Institut “Jožef Stefan”
  • Šola za ravnatelje
  • 28 razvojnih gimnazij, 42 implementacijskih gimnazij (27 impl. A in 15 impl. B)

Ekonomska šola Ljubljana