Ekonomska šola Ljubljana

Postopek vpisa v 1. letnik

Dragi devetošolci in spoštovani starši!

Nekaj informacij v zvezi s postopkom vpisa v 1. letnik Ekonomske šole Ljubljana 2020/21 za oba programa – Ekonomski tehnik in Ekonomska gimnazija.

Letos kandidatov ne bomo vabili v šolo, ampak bo vpis potekal na daljavo. Pošto v zvezi z vpisom ste prejeli na domači naslov. Prosimo vas, da nam vsa zahtevana dokazila nujno pošljete do 26. 6. 2020 na naslov:

Ekonomska šola Ljubljana
Prešernova cesta 6
1000 Ljubljana 

Pri vpisu na daljavo bomo potrebovali naslednja dokazila:

  • fotokopijo spričevala 7., 8. in 9. razreda OŠ,
  • izpolnjeno tabelo z ocenami (vpišite ocene za 7., 8. in 9. razred – prepišete iz spričeval)
  • izpolnjene in podpisane liste iz priloge (neobvezno: obrazec za prijavo na šolsko prehrano, obrazec za dostop do brezžičnega omrežja, prijavo na eAsistent, prijavo na učbeniški sklad)

Predvidoma 30. 6. bomo na šolski spletni strani objavili spodnjo mejo za vpis v prvem krogu.
Kandidati, ki boste sprejeti, boste potrdilo o vpisu prejeli po pošti.
Kandidate, ki v prvem krogu ne boste uspešni, bomo kontaktirali po elektronski pošti ali telefonu in vam sporočili navodila za drugi krog.

Spodnje meje drugega kroga vpisnega postopka bomo objavili na šolski spletni strani 14. 7. ob 9. uri.

 

Z lepimi pozdravi.

Ema Kozar, ravnateljica

Ekonomska šola Ljubljana