Ekonomska šola Ljubljana

Pouk na daljavo

Spoštovani starši in dijaki!

Zaradi izvajanja ukrepov v zvezi s širjenjem virusa COVID19 bo na podlagi sklepa Vlade RS in odredbe ministra za zdravje začasno prekinjeno delo v šolah, in sicer v času od 16. do 29. marca 2020.

Pouk na naši šoli bo potekal na daljavo, z uporabo e-učilnic, e-pošte, digitalnih učnih gradiv in drugih oblik dela na daljavo. Profesorji bodo pripravili učna gradiva in navodila za delo glede na urnik. Tako bomo izvedli ves načrtovan pouk, razen laboratorijskih vaj in ocenjevanja znanja (razen, če bodo profesorji v posameznih primerih lahko tudi to storili na daljavo). Ocenjevanje bomo prilagodili in se dogovorili o načinih ocenjevanja, ko bodo ukrepi prenehali veljati.

Dijaki bodo tako dnevno prejemali navodila za delo doma v dneh, ko se bo pouk izvajal na daljavo. Navodila bodo poslana preko e-pošte (uporabljali se bodo šolski elektronski naslovi), e-učilnic in drugih elektronskih medijev glede na dosedanjo prakso in navodila profesorjev. Prosimo in želimo, da dijaki pri delu doma ravnate odgovorno in upoštevate navodila, ki jih boste prejeli od svojih profesorjev, saj bomo le na ta način lahko izvedli učni program v obliki in vsebini kot je načrtovano.

Ema Kozar, ravnateljica

Ekonomska šola Ljubljana