Ekonomska šola Ljubljana

Prešernova postala "eTwinning School 2021-2022"!

Veseli in ponosni smo, da smo postali eTwinning šola 2021-2022! In sicer smo ena izmed le dveh srednjih šol v Sloveniji, ki smo prejeli to priznanje, kar nas še utrjuje v naši viziji in trudu internacionalizacije našega pouka tudi s pomočjo platforme eTwinning!

Skozi vrsto let smo tako aktivni partnerji v mnogih eTwinning projektih, ki potekajo bodisi samostojno bodisi v okviru Erasmus+ projektov s partnerji iz vse Evrope. S tovrstnim delom nameravamo še nadaljevati in tako omogočiti čim širšemu krogu dijakov stik z mednarodnim okoljem, tujimi šolami in vrstniki iz drugih evropskih kulturnih okolij. Tako pridobljene izkušnje in znanja so gotovo ključna za uspešen študij in kariero v globalno vse bolj povezanem 21. stoletju.

Ekonomska šola Ljubljana